Кхотан

Кхотан
река, пт Тарим, 3. Кина. Река је названа по граду Кхотан који се налази на њему. Име му је од 999 и. -е. међутим, кућа, мачка, мачка "стан, кућа, село" , који се такође користи у турском и монг. језици. Географски светски називи: Топонимски речник. - М: АСТ. Поспелов ЕМ 2001.

.