Прикупљено.

Скупљени радови.
састанак

Културологија. КСКС век. Енциклопедија. 1998.


.