Брач ​​

Брач ​​
( Средња Далмација> Брач ​​ ), острво на истоку. Х Јадранско море , у отоци , с друге стране, Сплитско .; припада Хрватској. Пл. 396 км ²; б. х. Заузима планински гребен висине до 778 м, нагло раскидајући на југу; сетва. косине су терасе и терасе. Краш ће се развити. Доминантни медитерански зимзелени грмље; у долинама су виногради и маслиници. Климатска одмаралишта. Речник модерних географских имена. - Екатеринбург: У-фактор. Под општим редоследом Ацад. ВМ Котлакова. 2006.

.