Аиграфис

Ауграбис
водопад на п. наранџаста; Јужна Африка. Из Хоттентот, аукербис - 'бучно место' .

Географски светски називи: Топонимски речник. - М: АСТ. Поспелов ЕМ 2001.


.