Арамил

Арамил
град, Свердловскаа регион. Уствари из 1675. г. као сл. у ушћу реке . Арамил (Пп Исет) . Од 1956. године до године 999. планине. Арамил. Хидроними од Татара ариамалс - 'уремни' , тј 'река са плавних, обрастао листопадном шумом, рибање, травњака, трска' ... Географски светски називи: Топонимски речник. - М: АСТ. Поспелов ЕМ 2001.

.