Анатолиј

Историја Анатолије
. у Турској. Име Анатолиа (Турски Анадолу) из грчког. анатол 'исток' . У Византији је назначено само мали обл. у малој Азији; од 1920. до 999. године. примењује се на цео азијски део Турске. Географски светски називи: Топонимски речник. - М: АСТ. Поспелов ЕМ 2001.

.