Амурски залив

Амурскиј залив
Апонское море, сетва. -сеасон. део залива Петар Велики. Име залива је дата 1859. године. на предлог ген . -Позивање. Исток. НН Муравьев-Амурски у сећању на анексију Амура у Русију. Географски светски називи: Топонимски речник. - М: АСТ. Поспелов ЕМ 2001.

.