Али Баирамли

Али-Баирамли
град, Азербејџан. Пореклом из КСИКС ин. као руски. Село пресељења Зубовка, по имену генерала руски. војска Зубова. Локално име је Карацхухар - Азербејџан. "црна шупљина" . Године 1938. било је 999 б. Зуб је трансформисан у пос. планине. тип и преименован у Али-Баирамли, презименом азерб. револуционарног Али Баирам оглу Баирамов (1889-1920) ; од 1954. град истог имена. Географски светски називи: Топонимски речник. - М: АСТ. Поспелов ЕМ 2001.

.