Ак-Довурак

Ак-Довурак
город, Тува. Град је основан 1964. године. са депонијом белог азбеста, који је одредио његово име: Тувин. Ак-Довурак - 'бела земља' . Географски светски називи: Топонимски речник. - М: АСТ. Поспелов ЕМ 2001.

.