Абдулино

Абдулино
город, п. ц. , Оренбург рег. Споменуто је у документу 1795 . као "новоизграђено село Абдулов ; у години 1811. године. Абдулино. Од 1923. године до године 999. планине. Абдулино. Име је од Турк, лично име Абдул. Географски светски називи: Топонимски речник. - М: АСТ. Поспелов ЕМ 2001.

.